POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA NA NACRT STRATEŠKE PLATFORME 2023-2027.

03.04.2023.

NACRT STRATEŠKE PLATFORME STRATEGIJA RAZVITKA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA ZA PERIOD 2023.-2027. GODINA

Strategija razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu je integrisani, multisektorski strateški dokument Hercegovačko-neretvanske županije/kantona koji definira politike razvoja sektora malog i srednjeg poduzetništva, strateške ciljeve i prioritete koji predstavljaju putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategija razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu za razdoblje 2023 -2027. godina je, definisana prije svega, u skladu sa razvojnim pravcima definiranim u Strategiji razvoja HNŽ/K za razdoblje 2021-2027., kao i drugim relevantnim strateškim dokumentima HNŽ/K, BiH i Federacije BiH, dokumentima relevantnim za proces europskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine, uključujući i Agendu 2030 koju je donijela Generalna skupština UN-a.

Ovaj dokument naslanja se na prethodno izrađenu i implementiranu Strategiju razvoja malog i srednjeg poduzetništva HNŽ/K za razdoblje 2012.-2020. godina iz koje su proizilazili četverogodišnji programi rada usmjereni ka operacionalizaciji aktivnosti fokusiranih ka razvoju resorne oblasti. Uvažavajući iskustva Ministarstva gospodarstva HNŽ/K u pripremi i implementaciji ovog sektorskog strateškog dokumenta kao izuzetno značajne planske osnove za usmjeravanje razvoja resorne oblasti, ukazana je potreba za izradom nove sektorske strategije – Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva HNŽ/K za razdoblje 2023.-2027. godina. Do izrade ove sektorske strategije, Ministarstvo gospodarstva HNŽ/K izradilo je Program razvoja malog gospodarstva za razdoblje 2021.-2024. oslanjanjući se na integrisanu Strategiju razvitka HNŽ/K za razdoblje 2021.-2027. godina.

Nositelj izrade Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva HNŽ/K za razdoblje 2023.-2027. Je Ministarstvo gospodarstva HNŽ/K ,dok je Radno tijelo – imenovano Rješenjem od strane ministra gospodarstva zaduženo, od strane Vlade HNŽ, da u saradnji sa angažiranim konsulantima izradi nacrt i prijedlog Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu za razdoblje 2023. – 2027. godine.

U dosadašnjem procesu izrade Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu finaliziran je Nacrt Strateške platforme, koja obuhvata socio-ekonomsku analizu, SWOT analizu, strateške fokuse, viziju i strateške ciljeve. Naredni korak u procesu izrade Strategije su javne konsultacije na Nacrt Strateške platforme, koji je dostupan je za Vaše komentare, sugestije i primjedbe.

Pozivamo Vas da Vaše prijedloge za izmjene i dopune Nacrta strateške platforme Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu za razdoblje 2023. – 2027. godina, dostavite putem Obrasca, koji je u prilogu ovog poziva, te da isti dostavite najkasnije do 04.05.2023. godine na email adresu: kabinetministra@privredahnk.gov.ba ili minprivrede@gmail.com

Za sva dodatna pitanja nas možete kontaktirati na tel: 036/551-069

Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva HNK-Ž možete vidjeti na linku ispod.

Obrazac za dostavu prijedloga izmjena i dopuna Nacrta Strateske platforme možete preuzeti na linku ispod.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA NA NACRT STRATEŠKE PLATFORME 2023-2027.

03.04.2023.

NACRT STRATEŠKE PLATFORME STRATEGIJA RAZVITKA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA ZA PERIOD 2023.-2027. GODINA

Strategija razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu je integrisani, multisektorski strateški dokument Hercegovačko-neretvanske županije/kantona koji definira politike razvoja sektora malog i srednjeg poduzetništva, strateške ciljeve i prioritete koji predstavljaju putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategija razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu za razdoblje 2023 -2027. godina je, definisana prije svega, u skladu sa razvojnim pravcima definiranim u Strategiji razvoja HNŽ/K za razdoblje 2021-2027., kao i drugim relevantnim strateškim dokumentima HNŽ/K, BiH i Federacije BiH, dokumentima relevantnim za proces europskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine, uključujući i Agendu 2030 koju je donijela Generalna skupština UN-a.

Ovaj dokument naslanja se na prethodno izrađenu i implementiranu Strategiju razvoja malog i srednjeg poduzetništva HNŽ/K za razdoblje 2012.-2020. godina iz koje su proizilazili četverogodišnji programi rada usmjereni ka operacionalizaciji aktivnosti fokusiranih ka razvoju resorne oblasti. Uvažavajući iskustva Ministarstva gospodarstva HNŽ/K u pripremi i implementaciji ovog sektorskog strateškog dokumenta kao izuzetno značajne planske osnove za usmjeravanje razvoja resorne oblasti, ukazana je potreba za izradom nove sektorske strategije – Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva HNŽ/K za razdoblje 2023.-2027. godina. Do izrade ove sektorske strategije, Ministarstvo gospodarstva HNŽ/K izradilo je Program razvoja malog gospodarstva za razdoblje 2021.-2024. oslanjanjući se na integrisanu Strategiju razvitka HNŽ/K za razdoblje 2021.-2027. godina.

Nositelj izrade Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva HNŽ/K za razdoblje 2023.-2027. Je Ministarstvo gospodarstva HNŽ/K ,dok je Radno tijelo – imenovano Rješenjem od strane ministra gospodarstva zaduženo, od strane Vlade HNŽ, da u saradnji sa angažiranim konsulantima izradi nacrt i prijedlog Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu za razdoblje 2023. – 2027. godine.

U dosadašnjem procesu izrade Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu finaliziran je Nacrt Strateške platforme, koja obuhvata socio-ekonomsku analizu, SWOT analizu, strateške fokuse, viziju i strateške ciljeve. Naredni korak u procesu izrade Strategije su javne konsultacije na Nacrt Strateške platforme, koji je dostupan je za Vaše komentare, sugestije i primjedbe.

Pozivamo Vas da Vaše prijedloge za izmjene i dopune Nacrta strateške platforme Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu za razdoblje 2023. – 2027. godina, dostavite putem Obrasca, koji je u prilogu ovog poziva, te da isti dostavite najkasnije do 04.05.2023. godine na email adresu: kabinetministra@privredahnk.gov.ba ili minprivrede@gmail.com

Za sva dodatna pitanja nas možete kontaktirati na tel: 036/551-069

Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva HNK-Ž možete vidjeti na linku ispod.

Obrazac za dostavu prijedloga izmjena i dopuna Nacrta Strateske platforme možete preuzeti na linku ispod.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž