RENOMIRANA NJEMAČKA KOMPANIJA TRAŽI NOVE POSLOVNE PARTNERE

14.07.2021.

Predstavništvu njemačke privrede u BiH (AHK) obratila se renomirana njemačka kompanija iz sektora proizvodnje listova kružnih pila s karbidnim vrhom, koja traži nove poslovne partnere u Bosni i Hercegovini.

Kompanija je prvenstveno aktivna u ovom sektoru, a u potrazi su za jednim ili više poslovnih partnera u svojstvu dobavljača za proizvodnju listova kružnih pila s karbidnim vrhom. Opise i specifikacije proizvoda možete pronaći u dva info-letka koje možete tražiti putem e-mail-a emir.merusic@ahk.ba.

Zainteresovane kompanije iz BiH iskazuju svoj interes za saradnju popunjavanjem upitnika. Upitnik je potrebno popuniti na njemačkom ili engleskom jeziku i kao excel file dostaviti na gore navedenu e-mail adresu najkasnije do petka, 16.07.2021. godine.

RENOMIRANA NJEMAČKA KOMPANIJA TRAŽI NOVE POSLOVNE PARTNERE

14.07.2021.

Predstavništvu njemačke privrede u BiH (AHK) obratila se renomirana njemačka kompanija iz sektora proizvodnje listova kružnih pila s karbidnim vrhom, koja traži nove poslovne partnere u Bosni i Hercegovini.

Kompanija je prvenstveno aktivna u ovom sektoru, a u potrazi su za jednim ili više poslovnih partnera u svojstvu dobavljača za proizvodnju listova kružnih pila s karbidnim vrhom. Opise i specifikacije proizvoda možete pronaći u dva info-letka koje možete tražiti putem e-mail-a emir.merusic@ahk.ba.

Zainteresovane kompanije iz BiH iskazuju svoj interes za saradnju popunjavanjem upitnika. Upitnik je potrebno popuniti na njemačkom ili engleskom jeziku i kao excel file dostaviti na gore navedenu e-mail adresu najkasnije do petka, 16.07.2021. godine.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž