PROJEKT BACAR NA MOSTARSKOM SAJMU, 09.-13.04.2019.

09.04.2019.

U sklopu implementacije projekta "Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost - umrežavanje u jadranskoj regiji" - BACAR, partneri u implementaciji projekta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske organizuju učešće članica prekograničnih mreža klastera turizma, lokalne hrane i kreativne industrije na Međunarodnom gospodarskom sajmu u Mostaru od 09-13.04.2019.
Posjetioci Sajma će na štandu od preko 300m2 Projekta BACAR u Paviljonu 1. imati priliku upoznati se s proizvodima i uslugama šezdeset izlagača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske.
Partneri u implementaciji projekta su pripremili Program događaja tokom svih pet dana izlaganja na Sajmu, a za posjetioce pripremljena je i nagradna igra sa bogatim fondom nagrada. Pored toga, na štandu su organizovane i radionice, prezentacije, degustacije domaćih specijaliteta kao i aktivnostima namijenjene djeci. Šarolika ponuda kreativaca, proizvođača i prerađivača domaćih specijaliteta, kao i širokog asortimana turističke ponude je odličan povod da se posjetioci Sajma zabave na našem štandu.
Učešće malih i srednjih preduzeća iz tri zemlje, angažovanih u međusobno povezanim sektorima kreativne industrije, turizma i lokalne hrane su odlična prilika i za održavanje poslovnih sastanaka radi proširenja i poboljšanja ukupne poslovne suradnje prekograničnog područja na kojem se implementira Projekat BACAR.
Napominjemo da je press konferencija planirana u srijedu, 10.04.2019. sa početkom u 11:00 sati pa ovim putem ljubazno pozivamo predstavnike medija da učestvuju na konferenciji.

Okvirni Program događaja u okviru izlaganja projekta BACAR možete vidjeti na linku ispod.

Projekt BACAR
Implementacija projekta "Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost - umrežavanje u jadranskoj regiji" -BACAR, kojeg sufinansira Europska unija u okviru programa "Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020", počela je 01.06.2017. i trajati će do 31.08.2019. Ukupna vrijednost projekta je 1.019.843,87 EUR. Opšti cilj projekta je jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća sa ciljem unaprjeđenja njihove konkurentnosti kroz razvoj klastera u sektorima kreativne industrije, turizma i ruralnog razvoja. Projekat implementiraju Opština Kotor kao Vodeći partner sa prekograničnim partnerima Privrednom komorom Crne Gore, JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije iz Hrvatske, Ministarstvom privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Područnom privrednom komorom Trebinje.

PROJEKT BACAR NA MOSTARSKOM SAJMU, 09.-13.04.2019.

09.04.2019.

U sklopu implementacije projekta "Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost - umrežavanje u jadranskoj regiji" - BACAR, partneri u implementaciji projekta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske organizuju učešće članica prekograničnih mreža klastera turizma, lokalne hrane i kreativne industrije na Međunarodnom gospodarskom sajmu u Mostaru od 09-13.04.2019.
Posjetioci Sajma će na štandu od preko 300m2 Projekta BACAR u Paviljonu 1. imati priliku upoznati se s proizvodima i uslugama šezdeset izlagača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske.
Partneri u implementaciji projekta su pripremili Program događaja tokom svih pet dana izlaganja na Sajmu, a za posjetioce pripremljena je i nagradna igra sa bogatim fondom nagrada. Pored toga, na štandu su organizovane i radionice, prezentacije, degustacije domaćih specijaliteta kao i aktivnostima namijenjene djeci. Šarolika ponuda kreativaca, proizvođača i prerađivača domaćih specijaliteta, kao i širokog asortimana turističke ponude je odličan povod da se posjetioci Sajma zabave na našem štandu.
Učešće malih i srednjih preduzeća iz tri zemlje, angažovanih u međusobno povezanim sektorima kreativne industrije, turizma i lokalne hrane su odlična prilika i za održavanje poslovnih sastanaka radi proširenja i poboljšanja ukupne poslovne suradnje prekograničnog područja na kojem se implementira Projekat BACAR.
Napominjemo da je press konferencija planirana u srijedu, 10.04.2019. sa početkom u 11:00 sati pa ovim putem ljubazno pozivamo predstavnike medija da učestvuju na konferenciji.

Okvirni Program događaja u okviru izlaganja projekta BACAR možete vidjeti na linku ispod.

Projekt BACAR
Implementacija projekta "Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost - umrežavanje u jadranskoj regiji" -BACAR, kojeg sufinansira Europska unija u okviru programa "Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020", počela je 01.06.2017. i trajati će do 31.08.2019. Ukupna vrijednost projekta je 1.019.843,87 EUR. Opšti cilj projekta je jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća sa ciljem unaprjeđenja njihove konkurentnosti kroz razvoj klastera u sektorima kreativne industrije, turizma i ruralnog razvoja. Projekat implementiraju Opština Kotor kao Vodeći partner sa prekograničnim partnerima Privrednom komorom Crne Gore, JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije iz Hrvatske, Ministarstvom privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Područnom privrednom komorom Trebinje.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž