PRVI SASTANAK PREDSTAVNIKA PARTNERA U PROJEKTU „BOLJI PRISTUP RASTU: KLASTERI I KONKURENTNOST-UMREŽAVANJE U JADRANSKOM REGIONU“ - BACAR

07.09.2017.

Prvi sastanak predstavnika partnera u projektu „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“ - BACAR održan je u Kotoru 24. i 25.08.2017. godine.
Partneri projekta čiji je opšti cilj „jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz izgradnju pristupa klastera u sledećim oblastima: kreativne industrije, turizma i ruralnog razvoja'' su: Opština Kotor kao vodeći partner, Privredna komora Crne Gore, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Privredna komora Republike Srpske-Područna privredna komora Trebinje.
Projektni partneri su ovom prilikom izvijestili o urađenim projektnim aktivnostima u prvom tromjesečju implementacije projekta. Razmatrana je metodologija rada na uspostavljanju klastera, analiziran i usvojen plan aktivnosti za sledećih 6 mjeseci, predstavljen i usvojen Plan vidljivosti i komunikacije.
Drugog dana sastanka u sali za sastanke Opštine Kotor održana je konferencija za medije povodom početka sprovođenja projekta.
Predstavnicima medija obratili su se potpredsjednik Opštine Kotor gosp.Branko Nedović, projektni menadžer Filijale Zajedničkog sekretarijata u Herceg Novom INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020 gosp.Dragan Đurišić, koordinatorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Opštine Kotor i projekt menadžer u projektu BACAR gđa. Jelena Stjepčević, predstavnik Javne ustanove RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije gosp.Srećko Radnić i pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije gosp. Maid Ljubović.
Predviđa se da tokom sprovođenja projekta 'BACAR' klasteri i njihova prekogranična mreža postanu aktivni članovi EEN mreže. Klasterizacija MSP i umrežavanje na regionalnom nivou poboljšaće konkurenciju na osnovu lokalnih potencijala i olakšaće vezu sa međunarodnim tržištem.
Pored toga, grupisanje ili klasterizacija malih i srednjih preduzeća povećaće pregovaračku snagu sa državnim organima, finansijskim institucijama i horizontalno prema kupcima njihovih proizvoda ili usluga.
Aktivnosti projekta BACAR predviđaju i ulaganje u adaptaciju i opremanje institucija za podršku-opremanje novih centara za podršku klasterizacije u Kotoru, Splitu i Mostaru i opremanje novih kancelarija za podršku klasterizacije u Podgorici i Trebinju kao i Srednje tekstilne i poljoprivredne škole i Srednje turističko-ugostiteljske škole u Mostaru gdje će savjetnici i eksperti pružati podršku u oblastima liderstva najboljih praksi, istraživanja, treninga za oblast fokusa klasterskog koncepta.
Projekat se sprovodi u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020 i prioritetne osi 'Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskoj oblasti'. Predstavlja jedan od 20 odabranih projekata u okviru prvog poziva. Ukupan budzet projekta je 1.019.844 Eura uz kofinansiranje od strane Evropske Unije od 85 posto, od čega je alokacija budžeta po državama: Crna Gora 30 posto, Hrvatska 34 posto i Bosna i Hercegovina 36 posto.
Trajanje projekta je 27 mjeseci (jun 2017 – avgust 2019).

PRVI SASTANAK PREDSTAVNIKA PARTNERA U PROJEKTU „BOLJI PRISTUP RASTU: KLASTERI I KONKURENTNOST-UMREŽAVANJE U JADRANSKOM REGIONU“ - BACAR

07.09.2017.

Prvi sastanak predstavnika partnera u projektu „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“ - BACAR održan je u Kotoru 24. i 25.08.2017. godine.
Partneri projekta čiji je opšti cilj „jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz izgradnju pristupa klastera u sledećim oblastima: kreativne industrije, turizma i ruralnog razvoja'' su: Opština Kotor kao vodeći partner, Privredna komora Crne Gore, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Privredna komora Republike Srpske-Područna privredna komora Trebinje.
Projektni partneri su ovom prilikom izvijestili o urađenim projektnim aktivnostima u prvom tromjesečju implementacije projekta. Razmatrana je metodologija rada na uspostavljanju klastera, analiziran i usvojen plan aktivnosti za sledećih 6 mjeseci, predstavljen i usvojen Plan vidljivosti i komunikacije.
Drugog dana sastanka u sali za sastanke Opštine Kotor održana je konferencija za medije povodom početka sprovođenja projekta.
Predstavnicima medija obratili su se potpredsjednik Opštine Kotor gosp.Branko Nedović, projektni menadžer Filijale Zajedničkog sekretarijata u Herceg Novom INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020 gosp.Dragan Đurišić, koordinatorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Opštine Kotor i projekt menadžer u projektu BACAR gđa. Jelena Stjepčević, predstavnik Javne ustanove RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije gosp.Srećko Radnić i pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije gosp. Maid Ljubović.
Predviđa se da tokom sprovođenja projekta 'BACAR' klasteri i njihova prekogranična mreža postanu aktivni članovi EEN mreže. Klasterizacija MSP i umrežavanje na regionalnom nivou poboljšaće konkurenciju na osnovu lokalnih potencijala i olakšaće vezu sa međunarodnim tržištem.
Pored toga, grupisanje ili klasterizacija malih i srednjih preduzeća povećaće pregovaračku snagu sa državnim organima, finansijskim institucijama i horizontalno prema kupcima njihovih proizvoda ili usluga.
Aktivnosti projekta BACAR predviđaju i ulaganje u adaptaciju i opremanje institucija za podršku-opremanje novih centara za podršku klasterizacije u Kotoru, Splitu i Mostaru i opremanje novih kancelarija za podršku klasterizacije u Podgorici i Trebinju kao i Srednje tekstilne i poljoprivredne škole i Srednje turističko-ugostiteljske škole u Mostaru gdje će savjetnici i eksperti pružati podršku u oblastima liderstva najboljih praksi, istraživanja, treninga za oblast fokusa klasterskog koncepta.
Projekat se sprovodi u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020 i prioritetne osi 'Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskoj oblasti'. Predstavlja jedan od 20 odabranih projekata u okviru prvog poziva. Ukupan budzet projekta je 1.019.844 Eura uz kofinansiranje od strane Evropske Unije od 85 posto, od čega je alokacija budžeta po državama: Crna Gora 30 posto, Hrvatska 34 posto i Bosna i Hercegovina 36 posto.
Trajanje projekta je 27 mjeseci (jun 2017 – avgust 2019).

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž