JAVNI POZIV - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

27.08.2018.

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2016.-2020. godine („Službene novine HNK“, broj: 6/16) i stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu, sa kriterijima raspodjele, broj: 01-1-02-1520/18, od 14.06.2018. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12) i Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 99/13), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje:


JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)" utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu sa kriterijima raspodjele

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.

Obavijest vezanu za rok prijave možete pogledati na linku https://privredahnk.gov.ba/arhiva-vijesti/obavijest-2/.

DOKUMENTACIJA ZA LOT 1

DOKUMENTACIJA ZA LOT 2

DOKUMENTACIJA ZA LOT 3

DOKUMENTACIJA ZA LOT 4

JAVNI POZIV - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

27.08.2018.

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2016.-2020. godine („Službene novine HNK“, broj: 6/16) i stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu, sa kriterijima raspodjele, broj: 01-1-02-1520/18, od 14.06.2018. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12) i Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 99/13), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje:


JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)" utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu sa kriterijima raspodjele

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.

Obavijest vezanu za rok prijave možete pogledati na linku https://privredahnk.gov.ba/arhiva-vijesti/obavijest-2/.

DOKUMENTACIJA ZA LOT 1

DOKUMENTACIJA ZA LOT 2

DOKUMENTACIJA ZA LOT 3

DOKUMENTACIJA ZA LOT 4

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž