JAVNI POZIV - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

30.04.2019.

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2016.-2020. godine („Službene novine HNK“, broj: 6/16) i stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu, sa kriterijima raspodjele, broj: 01-1-02-751/19, od 08.04.2019. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine F BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)''
utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu
sa kriterijima raspodjele

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.

DOKUMENTACIJA ZA LOT 1:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 2:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 3:

JAVNI POZIV - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

30.04.2019.

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2016.-2020. godine („Službene novine HNK“, broj: 6/16) i stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu, sa kriterijima raspodjele, broj: 01-1-02-751/19, od 08.04.2019. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine F BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)''
utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu
sa kriterijima raspodjele

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.

DOKUMENTACIJA ZA LOT 1:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 2:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 3:

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž