JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2023. GODINU

01.06.2023.

Na osnovu člana 3. stav (1) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2024. godine („Službene novine HNK“, broj: 7/21 i 8/22) i tačke I stav (3) Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2023. godinu, broj: 01-1-02-1350/23, od 10.05.2023. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede s pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)''
Utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.

DOKUMENTACIJA ZA LOT 1:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 2:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 3:

Napomena:
Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana (računajući od dana objave u „Službenim novinama HNK“, broj: 6/23, od 06.06.2023. godine), a to je zaključno sa 21.06.2023. godine.

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2023. GODINU

01.06.2023.

Na osnovu člana 3. stav (1) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2024. godine („Službene novine HNK“, broj: 7/21 i 8/22) i tačke I stav (3) Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2023. godinu, broj: 01-1-02-1350/23, od 10.05.2023. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede s pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)''
Utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.

DOKUMENTACIJA ZA LOT 1:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 2:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 3:

Napomena:
Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana (računajući od dana objave u „Službenim novinama HNK“, broj: 6/23, od 06.06.2023. godine), a to je zaključno sa 21.06.2023. godine.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž